Obchodní podmínky

pro koupi 

či zakázkovou malbu


1. Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 dnů od doručení zásilky máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. *

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
a) Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení zásilky zašlete zpět. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud mi odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
b) Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržím.
c) Zboží je nutno vzhledem k jeho povaze vrátit nepoužité a nepoškozené, v původním stavu a balení.

* Nevztahuje se na zakázkovou výrobu.

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  • Digon spol. s r.o.
  • IČ:62241133
  • DIČ:CZ62241133
  • se sídlem: Na Valích 423, Louny
  • zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 19. prosince 2014             
  • kontaktní údaje: Ivan Borl
  • email: borl@digon.cz
  • telefon:731651416
  • www:digon.cz